امروز: دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

  محمد رضا عباس زاده مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی و دبیرخانه

  محمد رضا عباس زاده

  مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه

   

  رزمه علمی:

  کاردانی برق - دانشگاه علمی کاربردی بندرعباس

   

  رزومه کاری:

  حراست دانشکده علوم قرآنی بندرعباس