دانشکده

نام نام خانوادگی

پست

علوم قرآنی ملایر

محمد جوکار

دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه

علوم قرآنی ملایر

کامبیز جعفری

کارشناس حراست و کتابخانه

علوم قرآنی ملایر

مهدی غیاثوند

کارشناس اداری مالی

علوم قرآنی ملایر

شهرام نظری

کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فن آوری اطلاعات

علوم قرآنی ملایر

احمد رضا رجبی

کارشناس دانشجویی

علوم قرآنی ملایر

مریم عباسی

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

علوم قرآنی ملایر

خانم فروزان کردی وند

کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت

علوم قرآنی ملایر

زهرا انتظاری

کارشناس پژوهش و فارغ التحصیلان

علوم قرآنی ملایر

احمد رضا نوروزی

مسوول کارپردازی

علوم قرآنی ملایر

مریم گودرزی

مسوول خوابگاه خواهران

علوم قرآنی ملایر

جواد ابوترابی

حفاظت فیزیکی

علوم قرآنی ملایر

علیرضا کتابی

خدمات

علوم قرآنی ملایر

روح الله گیوی

خدمات